Kurs je namenjen učenicima koji su se prijavili za projekat: Učeničko preduzetništvo po modelu BIP (norveški model), koji se realizuje u saradnji sa lokalnom samoupravom. Kurs obuhvata prvi deo projekta, zaključno sa formiranjem biznis plana. Praktičnu realizaciju svoje poslovne ideje učenici dalje samostalno obavljaju.

                                                  KURS JE ZATVOREN